Lắp đặt mạng Internet cáp quang tại TP. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn đăng ký lắp mạng Viettel tại TP. Hồ Chí Minh